عملیات اجرایی
تحویل مرداد 98
کاربری
8 بلوک مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع در شهرستان رشت، در زمینی به مساحت 7،430 مترمربع و 29،673 متر مربع بنا در 8 بلوک احداث شده و این پروژه در تاریخ 98/05/01 خاتمه و تحویل قطعی گردید.