عملیات اجرایی
اسفند 97
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این پروژه در زمینی به مساحت 700 مترمربع واقع می باشد که ادامه عملیات تکمیلی آن به شرکت عمارت هشتم شرق واگذار گردید و در تاریخ  97/12/05  تحویل موقت گردید


مکان پروژه
شهرستان نجف آباد