عملیات اجرایی
خرداد 98
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع در مشهد مقدس خیابان فردوسی در زمینی با مساحت 400 متر مربع و زیربنای کل 1700 مترمربع می باشد. عملیات اجرایی و عملیات بازسازی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت پرگان سازان شرق در تاریخ 1397/12/09 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 1398/03/09 خاتمه و تحویل قطعی گردید.

مکان پروژه
مشهد مقدس خیابان فردوسی