عملیات اجرایی
سال 1402
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه
  • پروژه داماهی در شرق شهر بندر عباس به مساحت 4.8 هکتار در مجاورت دانشگاه آزاد اسلامی واقع شده است.

  • ابعاد زمین حدود 240 متر طول و 200 متر عرض دارد.

  • ابعاد زمین موجود پس از کسر خیابان 24 متری ضلع شرقی به حدود 240 متر طول و 182 متر عرض و مجموع 43172 متر مربع رسیده است.

  • معابر به ترتیب 45 متری در شمال شرق پروژه(بلوار دانشگاه)، 30 متری در جنوب شرق(خیابان خشنودی) و 20 متری در شمال غرب پروژه (خیابان دانشجو) قرار گرفته است .

  •  ارتفاع زمین حدود 25 متر بالاتر از سطح دریا و فاصله مستقیم حدود 2 کیلومتر از دریا می باشد

مکان پروژه
شرق شهر بندر عباس در مجاورت دانشگاه آزاد اسلامی