عملیات اجرایی
دیماه 97
کاربری
مسکونی
معرفی پروژه

این ساختمان واقع در شهرستان بندرعباس در زمینی به مساحت 467 مترمربع و 2،778 متر مربع زیربنا، در 8.5 طبقه (7.5طبقه روی زمین و یک طبقه زیر زمین) می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت جوان روز هرمز در تاریخ 95/04/01 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 97/10/15 خاتمه و تحویل قطعی گردید.

مکان پروژه
شهرستان بندرعباس