معاونت فنی و مهندسی شرکت عمارت هشتم شرق، یکی از بازوهای توانمند این شرکت می‌باشد که امروز علاوه‌بر انجام خدمات مورد نیاز پروژه‌های شرکت، ارائه‌ی خدمات خود را به سایر پروژه‌ها توسعه داده است.

این بخش با بهره‌مندی از نیروهای متخصص، با تجربه و بروز، توانایی ارائه‌ی خدمات متنوعی در پروژه‌های متنوع عمرانی اعم از ساختمانی و زیر ساختی را دارا است. از جمله‌ی مهمترین این خدمات موارد زیر قابل اشاره است:

-         خدمات مدیریت طرح

-         خدمات مدیریت پروژه

-         خدمات پیمان رسیدگی

-         خدمات دفتر فنی

-         خدمات کنترل پروژه