این مجموعه واقع در بلوار فرودگاه گلبهار  در زمینی به مساحت 28 هکتار شامل 103 ویلا و11 پارک در حال ساخت می باشد.