ساختمان پزشکان پگاه

این ساختمان واقع درشهر مشهد- بلوار شهید دستغیب در زمینی با زیربنای کل 1،892 مترمربع می باشد و عملیات اجرایی آن از طریق انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت، با واگذاری به شرکت سازه گران خراسان در تاریخ 88/08/17 آغاز گردید.
این پروژه در تاریخ 91/05/10 خاتمه و در تاریخ 93/04/21تحویل قطعی گردید.

ساختمان پزشکان پگاه