این ساختمان واقع در بلوار پیروزی،میدان سلمان فارسی،بلوار دلاوران،روبروی دلاوران  19 در زمینی با زیربنای کل 36،796 مترمربع در 11 طبقه ساخته شده است.