این ساختمان واقع در بلوار پیروزی،میدان سلمان فارسی،بلوار دلاوران،روبروی دلاوران 17 در زمینی با زیربنای  25,988 مترمربع در 11 طبقه ساخته شد