این برج واقع در بلوار پیروزی ، میدان سلمان فارسی ، بلوار دلاوران ، بین دلاوران 10 و 12 در 23 طبقه در حال ساخت می باشد.