در یک نگاه

نام: شرکت عمارت هشتم شرق 

نوع شرکت: سهامی خاص متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری

شماره و تاریخ ثبت: سال 1387 به شماره ثبت 35219

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از :
تهیه و خرید زمین و غیر منقول اعم از عرصه و اعیان جهت اجرای پروژه های ساختمانی، به منظور تولید انبوه مسکن و فروش واحدهای احداثی، مطالعه و طراحی و اجرا ساخت هرگونه پروژه مسکونی، اداری، تاسیساتی، تجاری یا عمرانی در داخل و یا خارج کشور، تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و وسایل و ماشین آلات ساختمانی چه به صورت ایجاد کارخانه و یاخرید از داخل و خارج کشور به منظور استفاده و یا فروش آنها ، واردات و صادرات انواع کالاهای مرتبط با فعالیت شرکت و هر نوع فعالیت پیمانکاری در داخل و خارج از کشور ، سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد ، ساخت ، توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تأسیساتی و صنایع مرتبط با آنها ، واگذاری واحدها ، ساختمانها و تأسیسات احداثی به صورت فروش قطعی (نقدی- اقساط) و یا امانی و یا طرق دیگر ، دریافت و کسب اعتبار و یا هرگونه تسهیلات مالی یا مشارکت با بانکها و سایر موسسات و سازمانهای تامین کننده منابع مالی و پیش فروش مستحدثات ، کلیه فعالیتهای اجرائی پروژه های ساختمانی و سایر امور دیگر در ارتباط با موضوع شرکت

لیست سهامدارن

نام سهامداران
مبلغ سرمایه (ریال)
تعداد سهام
شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری
149,999,990,000
149,999,990
شرکت بازرگانی ترازان پی ریز
5,000
5
شرکت نیرو تراز پی ریز
5,000
5
جمع
150,000,000,000
150,000,000