بازدید مدیرعامل هلدینگ عمران و صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت عمارت هشتم شرق

بازدید مدیرعامل هلدینگ عمران و صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت عمارت هشتم شرق

بازدید مدیرعامل هلدینگ عمران و صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت عمارت هشتم شرق

به گزارش روابط عمومی شرکت عمارت هشتم شرق روز چهارشنبه مورخ 1402/02/20 آقای دکتر شاه علی ، مدیر عامل هلدینگ عمران و صندوق بازنشستگی کشور از شرکت عمارت هشتم شرق بازدید بعمل آوردند. 

طی این بازدید دکتر شاه علی در جریان روند پروژه های در حال اجرای شرکت قرار گرفتند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.