بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی خراسان رضوی از شرکت عمارت هشتم شرق

بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی خراسان رضوی از شرکت عمارت هشتم شرق

بازدید سرپرست صندوق بازنشستگی خراسان رضوی از شرکت عمارت هشتم شرق

به گزارش روابط عمومی شرکت عمارت هشتم شرق در روز پنج شنبه 1402/02/14 سرپرست صندوق بازنشستگی خراسان رضوی، جناب آقای دکتر فیضی نژاد از پروژه چشم انداز مشهد مقدس بازدید کرد.

در این جلسه که با ارائه گزارش مدیرعامل شرکت، آقای مهندس اسحقی در خصوص پروژه های در دست اقدام همراه بود، اعضای هیئت مدیره آقایان مهندس قدسی و مهندس کفش کنان پیشنهادات خود را در خصوص ساخت مجموعه های اقامتی – رفاهی بازنشستگان محترم صندوق بازنشستگی کشوری ارائه کردند. همچنین پیشنهاداتی با هدف ایجاد ارزش افزوده برای برخی از ساختمان های قدیمی صندوق بازنشستگی کشوری، بصورت نوسازی یا بهسازی آن ها توسط شرکت عمارت هشتم شرق بعنوان بازوی عمرانی و اجرایی توانمند صندوق، با هدف حفظ و حراست از اموال 1 میلیون و 600 هزار خانوار تحت پوشش، ارائه و بررسی گردید.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.