اعضای هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت عمارت هشتم شرق

new w
سید هاشم قدسی رئیس هیئت مدیره
کمیل ضرابی مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
IMG_20200811_094354
امیرحسین کفش کنان عضو هیئت مدیره